Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

Knowledge
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phân tích của zeolite á hậu nghệ làm giàu

Zeolite runner nồng độ trong khí thải của các nồng độ thấp với lưu lượng khí, hoạt động liên tục, hiệu quả, ổn định, các lợi thế kỹ thuật của các khí thải trong tình trạng tốt và á hậu cũng đã tổn thất áp suất thấp, không hấp phụ, những lợi thế của rất ít bộ phận chuyển động. Á hậu máy zeolite kỵ vô cơ tổ cho các nhiệt độ cao của khí hữu cơ dễ bay hơi, zeolit có thể được xử lý một cách hiệu quả.