Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

Knowledge
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các ứng dụng công nghiệp của nano-zeolite dự án thông qua nhận dạng

Johnson của cao lanh từ công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Mông Cổ ngày và Vũ Hán đại học khoa học và công nghệ hợp tác trong sự phát triển của việc chuẩn bị than Nội Mông Cổ của cao lanh Nano-zeolite các dự án công nghiệp hóa ứng dụng, mới thông qua, thành phố Ordos, Nội Mông Cổ cục khoa học và công nghệ khoa học và công nghệ thành tích thẩm định. Các chi phí sản xuất của dự án so với truyền thống quá trình để giảm chi phí sản xuất 30%, có ý nghĩa kinh tế và thị trường Outlook.