Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

Knowledge
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Những vấn đề cần chú ý sử dụng zeolit

Lựa chọn bằng cách sử dụng zeolit bột đặc điểm kỹ thuật. Đối với nước cải thiện chất lượng của 180-200 lưới mục đích đặc tả nên được sử dụng. 2. tốt chất lượng zeolite bột, zeolite tự nhiên nội dung cần trên 50%. 3. amoniac hấp thụ giá trị là một chỉ số quan trọng của chất lượng của zeolite bột. Các giá trị hấp thụ amoniac zeolite đủ điều kiện là thường lớn hơn 100mg equivalent / 100g.