Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

Knowledge
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Zeolite làm giàu runner hệ thống và ứng dụng của nó trong spray booth ống xả

ô tô sơn hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, tạo ra lượng khí thải sản xuất quá trình (gọi là VOC) là trọng tâm của công tác phòng chống ô nhiễm máy và điều khiển, đặc thù của địa phương và quốc gia bảo vệ môi trường ngành sản xuất ô tô, giới thiệu một tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Bề mặt lớp phủ của các ấn bản năm 2015, tỉnh Giang tô (công nghiệp ô tô) dễ bay hơi hữu cơ chất lượng khí thải được quy định trong các tiêu chuẩn: dây chuyền sản xuất sơn ô tô sơn phòng và sấy phòng VOC thiết bị kiểm soát ô nhiễm nên được cài đặt, và sấy phòng VOC khí thải hiệu quả nên ở trên 90% và sơn VOC phát thải giới hạn được thực hiện rõ ràng