Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

Knowledge
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Zeolite trong loại bỏ florua, xương than, kích hoạt alumina nghiên cứu hiệu quả

Zeolite, và xương carbon và các hoạt động nhôm 3 species trừ florua đại lý của ngoại trừ florua hiệu suất, và xử lý Hou nước thông qua các thử nghiệm tĩnh và năng động cho đã so sánh, kết quả cho thấy rằng giá cả zeolite thấp, có nhiều tốt hơn xu hướng, chế biến Hou trong nước và nước có thể gặp gỡ gia đình nước uống cần thiết, áp dụng Yu cao florua huyện gia đình sử dụng. xương carbon và hoạt động alumina trừ florua có hiệu lực tốt hơn và công nghệ trưởng thành, Yu xử lý bằng cách sử dụng nhà máy sản xuất tập trung xử lý áp dụng.