Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

News
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Kích hoạt alumin tại Advance

Kích hoạt nhôm có tính năng chịu nhiệt và chống oxy hóa như là chất xúc tác hỗ trợ. Kể từ khi tổng hợp nhân tạo kích hoạt Alumina ủng hộ đi ra, nó được dùng rộng rãi như là người ủng hộ của chất xúc tác khí thải tự động, dầu mỏ tinh chế chất xúc tác, hydro hóa và hydro hóa chất xúc tác. Với các ứng dụng và các nghiên cứu của kích hoạt Alumina đi vào chiều sâu, các nhu cầu mới của trúc lỗ phát sinh. Do đó, kích hoạt nhôm có hướng trước của riêng của nó.

1. nghiên cứu lớn lỗ tập kích hoạt Alumina ủng hộ

2. nghiên cứu lớn, vừa và nhỏ kích thước của kích hoạt Alumina ủng hộ với tỷ lệ thích hợp khẩu độ