Điện thoại: +86-533-2945877
       +86-533-2945323
Email: zlsdwln@hotmail.com
Chinese Version :www.chalcochem.cn

News
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Các ứng dụng của Fly Ash Zeolite trong xử lý nước

Fly ash là một đốt than nhà máy nhiệt điện của chất thải rắn được sản xuất bởi gần với Trung Quốc sức mạnh công nghiệp nhanh chóng phát triển, lượng khí thải của fly ash tất cả hàng tăng, 2000 Trung Quốc fly ash năm phát thải tập về cho 150 triệu t, năm 2006 cho t 260 triệu, năm 2009 đạt có 375 triệu t, tương đương với khi Trung Quốc thành phố cuộc sống rác tổng cộng hai lần lần thêm , có thể khối lượng của nó đạt 424 triệu m3, và lượng khí thải của fly ash trừ ít hơn một phần cho đường và vật liệu xây dựng bên ngoài, còn lại của là địa phương xếp chồng lên nhau, chiếm đất lớn của trong khi đến sinh thái môi trường mang đến rất lớn áp lực gần